Ajankohtaista

Erikoistutkijan tai projektitutkijan määräaikainen tehtävä Turun yliopiston Tautimallinnuskeskuksessa

24.1.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010472&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Biolääketieteen laitos on Turun yliopiston suurin laitos, jossa on viisi korkeatasoista tutkimuksen painoaluetta. Laitoksen toiminta on vahvasti myös koulutusta. Se osallistuu lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintokoulutusohjelmien LL- ja HLL -tutkintojen opetukseen ja sen vastuulla ovat biolääketieteen LuK-tutkintokoulutus ja kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa Drug Discovery and Development ja Biomedical Imaging sekä biolääketieteen tutkijalinja. Laitos vastaa myös erikoislääkärikoulutuksesta viidellä erikoistumisalalla (kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen mikrobiologia, oikeuslääketiede, patologia ja perinnöllisyyslääketiede).

Tehtävä sijaitsee Turun yliopiston biolääketieteen laitoksessa toimivassa Turun yliopiston Tautimallinnuskeskuksessa (www.tcdm.fi).

Tehtävä on määräaikainen ajalle 15.2.2021-31.12.2021. Aloitusaika on sovittavissa. Tehtävän jatkuminen vuoden 2022 loppuun on mahdollinen.

Tehtävässä on kolmen kuukauden (3) kuukauden koeaika.

Tehtävään valittavalla tulee olla joko tohtorin tai maisterin tutkinto, ja erityisesti hakijalla tulee olla osaamista ja aiempaa työkokemusta in vivo eläinmalleilla (erityisesti hiirimalleilla) työskentelystä. Kokemus muista moderneista solu- ja molekyylibiologian työmenetelmistä katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot ja sujuva englanninkielen taito.

Turun yliopiston Biolääketieteen laitos ja ympäröivä moderni tutkimusinfrastruktuuri tarjoavat vahvan tutkimusympäristön työn onnistuneelle suorittamiselle.

Tehtävään voidaan valita erikoistutkija tai projektitutkija. Tehtävänimike päätetään valitun henkilön koulutuksen ja kokemuksen perusteella yliopiston johtosäännössä määriteltyjen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti. Erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Projektitutkijan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Erikoistutkijan palkkaus määräytyy opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2967,84 e/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Projektitutkijan tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 2-4, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2055,66 – 2563,09 e/kk ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään keskiviikkona 3.2.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemus tulee kirjoittaa englanniksi. Hakemukseen tulee liittää englanninkielinen motivaatiokirje ja CV. Hakija voi nimetä suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan nimetä heidät suosittelijaksi.

Linkki lomakkeeseen löytyy hakuilmoituksen yläosasta osoitteesta http://www.utu.fi/tyopaikat

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa tutkimuspäällikkö Petra Sipilä

Hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstösihteeri Päivi Aalto (p. 050 313 6830).

Em. henkilöt tavoittaa sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi(at)utu.fi