Ajankohtaista

Genetiikan yliopisto-opettajan sijaisuus – Turun yliopisto

13.3.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/genetiikan-yliopisto-opettajan-sijaisuus-stsur-14545809?utm_source=loimu&utm_medium=email

Työpaikkakuvaus

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Biologian laitoksella on haettavana genetiikan yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä 1.8.2022 – 31.12.2022. Kyseessä on vanhempainvapaan sijaisuus.

Tehtävä sijoittuu Biologian laitokseen, jonka tutkimus ja opetus kattavat kaikki biologiset organisaatiotasot molekyyleistä ekosysteemeihin. Laitos muodostaa monialaisen, dynaamisen ja kansainvälisen tieteellisen ympäristön, ja on edustamillaan tieteenaloilla erittäin tuottoisa ja kansainvälisesti vaikuttava. Opetuksen tuloksekkuus näkyy runsaina maisteri- ja tohtorintutkintoina. Täytettävä tehtävä kuuluu fysiologian ja genetiikan tutkimus- ja opetusalaan.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, opetuskokemus, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte. Tehtävän muista kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Tehtävään kuuluu biologian perus-, aine- ja syventävien opintojen opetus, etenkin eläinfysiologian ja genetiikan laboratoriokurssit ja -harjoitukset, sekä opetuksen kehittämiseen osallistuminen. Tehtävään otettavalla tulee olla kokemusta molekyyligeneettisistä sekä solu- ja molekyylibiologisista menetelmistä ja valmius soluviljelyn käyttöön opetuksessa. Kokemus mikroskopiasta ja koe-eläinten kanssa työskentelystä lasketaan myös ansioiksi. Yliopisto-opettaja osallistuu perustutkinto-opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaamiseen ja tarkastamiseen. Tehtävässä korostuu monipuolinen menetelmien hallinta ja opetuskokemus, joita myös painotamme ansioina.

Yliopisto-opettajan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4-6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 3498,98 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 % – 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Mahdolliset julkiset opetusnäytteet järjestetään huhtikuussa 2022.

Yliopisto on sitoutunut edistämään yhteisömme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja moniarvoisuutta. Kaikkia kiinnostuneita hakijoita taustasta riippumatta kannustetaan hakemaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 7.4.2022 (23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tämän hakuilmoituksen alusta (”Täytä hakemus”). Hakemukseen on liitettävä CV (josta tulee käydä ilmi opetuskokemus), motivaatiokirje, mahdollinen julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Lisätietoja antaa professori Hanna Tuomisto (hanna.tuomisto(at)utu.fi). Tehtävän hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstöasiantuntija Kaisa Ketomäki (kaisa.ketomaki(at)utu.fi), puh. 029 450 3146.