Ajankohtaista

Laborantti In Vitro – Charles River Laboratories

4.12.2021

https://www.linkedin.com/jobs/view/2812741029/

About the job

Charles Riverin työntekijät ovat työskennelleet jo 70 vuoden ajan auttaakseen uusien lääkehoitojen löytämisessä, kehittämisessä ja turvallisessa valmistuksessa. Kun olet liittynyt perheeseemme, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin eri puolilla maailmaa. Olipa taustasi biolääketieteessä, rahoituksessa, tietotekniikassa, myynnissä tai muualla, taidoilla on tärkeä rooli suorittamassamme työssä. Vastineeksi auttamme sinua rakentamaan uran, josta voit olla ylpeä.

TÄRKEÄÄ: Jotta tulisi harkituksi tähän tehtävään, täytyy ansioluettelo/CV olla liitettynä hakemukseen järjestelmässä. Ole ystävällinen ja tarkista, että työhistoria ja koulutus on lisätty oikein.

Laborantti In Vitro

Etsimme joukkoomme SOLUVILJELYYN ERIKOISTUNUTTA LABORANTTIA Biomarkkeriosastollemme Kuopioon.

Keskeisimmät Toimet Ja Vastuut

 • osallistuu kokeiden käytännön laboratoriotyöhön
 • osallistuu solulaboratoriotöiden sekä muiden mittausten valmisteluun, datan keräämiseen, dokumentointiin ja syöttöön kokeen tarpeen mukaisesti
 • valmistaa koekansioita ja –lomakkeita
 • oma-aloitteinen osallistuminen yksikön laadunvalvonnan kehittämiseen, perehdyttää uusia laborantteja sekä työssä että laitteiden käytössä
 • laboratoriolaitteiden toiminnan seuranta ja ennaltaehkäisevän huollon suunnitteluun osallistuminen
 • yksikön muut tukitoiminnot ja muissa tehtävissä avustaminen tarvittaessa

Pätevyysvaatimukset

 • soveltuva pätevyys ammattikoulutuksen kautta hankittuna, tehtävään sopiva koulutus voi olla esimerkiksi laborantti, bioanalyytikko, FM soveltuvalta alalta
 • pitkäaikainen käytännön laboratoriokokemus hiiren ja rotan primäärineuroneiden viljelystä alkioista ja vasta-syntyneistä poikasista
 • pitkäaikainen käytännön laboratoriokokemus soluviljelmien altistamisesta kemiallisille aineille ja erilaisista mittauksista (esim. LDH-mittaus)
 • pitkäaikainen käytännön laboratoriokokemus solujen värjäyksestä vasta-aineilla
 • monipuolinen kokemus linjasolujen viljelystä
 • hyvä atk-tuntemus, vähintään Microsoft Office- ohjelmiston käyttö
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielentaito katsotaan eduksi
 • kykenevä itsenäiseen työskentelyyn
 • tehokas tiimityöskentely ja aktiivinen kommunikointi välttämätöntä

Tietoa Discovery-liiketoimintayksiköstä

Charles River Discovery on todistetusti ollut mukana kehittämässä uusia onnistuneita hoitomuotoja. Viimeisten 17 vuoden aikana asiakkaamme ovat saaneet yli 320 patenttia ja 74 prekliinistä lääkekandidaattia. Meillä on yli 650 tutkijaa, jotka hyödyntävät uusinta teknologiaa ja uusimpia ohjelmistoja. Näin kattava, yhtenäinen tuotevalikoimamme tarjoaa kemian, biologian ja farmakologian palveluita, jotka tukevat asiakkaitamme ensimmäisestä löydöksestä uuteen tutkimuslääkkeeseen asti. Asiakaslähtöisen, yhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme avulla luomme todellisen kumppanuuden, jossa ennakoidaan haasteet, selvitään esteistä ja kuljetaan yhdessä koko matka tuotaessa uusia lääkkeitä markkinoille.

Tietoa Charles Riveristä

Charles River on varhaisen vaiheen sopimustutkimusyritys (CRO). Toimintamme perustana on koe-eläintiede ja -lääketiede. Sille pohjalle olemme rakentaneet monipuolisen tuotevalikoiman Discovery- ja lääketurvallisuusarviointipalveluita, niin hyvän laboratoriokäytännön (GLP) mukaisia kuin sen ulkopuolisia (non-GLP), tukeaksemme asiakkaita alkaen kohteen tunnistamisesta aina prekliiniseen lääkekehitykseen asti. Charles River tarjoaa myös valikoiman tuotteita ja palveluita, joiden avulla tuemme asiakkaidemme kliinisiä laboratoriotestaustarpeita ja tuotantotoimintaa. Tätä laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa hyödyntämällä asiakkaamme voivat luoda joustavamman lääkekehitysmallin, mikä vähentää heidän kustannuksiaan sekä parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta ja siten nopeuttaa tuotteen pääsyä markkinoille.

Meillä on yli 18 000 työntekijää 100 laitoksessa 24 maassa ympäri maailmaa. Näin pystymme strategisesti koordinoimaan resursseja maailmanlaajuisesti ja soveltamaan monialaisia näkökulmia ratkaistessamme asiakkaidemme ainutlaatuisia haasteita. Asiakaskuntaamme kuuluu globaaleja lääkeyhtiöitä, biotekniikan yrityksiä, valtion virastoja ja sairaaloita sekä korkeakouluja ympäri maailmaa.

Me Charles Riverillä suhtaudumme intohimoisesti rooliimme ihmisten elämänlaadun parantamisessa. Missiomme, tapamme tehdä tiedettä erinomaisesti ja vahva tarkoituksen tunne opastavat meitä kaikessa, mitä teemme. Aloitamme jokaisen päivän tietäen, että työmme auttaa parantamaan monien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ympäri maailmaa. Vuonna 2019 olemme olleet mukana kehittämässä noin 85:ttä prosenttia FDA:n hyväksymistä lääkkeistä.

Lisätietoa saat osoitteesta www.criver.com.