Ajankohtaista

Projektitutkija bioanalytiikan laboratorioon

16.1.2022

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000012500&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen bioanalytiikan laboratorioon haetaan projektitutkijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian).

Bioanalytiikan laboratorio

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu. Bioanalyytikan laboratorio sijaitsee Aurumissa, jossa on opetukseen ja laboratoriotyöskentelyyn täysin uudet ja nykyaikaiset puitteet.

Työtehtävät

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu kvantitatiiviset näyteanalyysit. Lisäksi hän osallistuu innovatiivisten LC-MS/MS –menetelmien kehittämiseen moninaisille näytematriiseille. Hän osallistuu käytännön töihin laboratoriossa sekä osallistuu tutkimussuunnitelmien ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Tehtävä voi soveltua tieteellisen jatkotutkinnon aloittamiseen Turun yliopistossa.

Edellytykset

  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi kemian, biokemian tai elintarvikekemian alalta)
  • Bioanalyyttinen tutkimuskokemus ja -taidot, erityisesti nestekromatografisista ja massaspektrometrisista menetelmistä
  • Microsoft Office -ohjelmien hallinta
  • Oma-aloitteellisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja aktiivisuus
  • Organisointikyky ja sopeutumisvalmius muuttuviin/vaihtuviin työtilanteisiin
  • Sujuva suomen- ja englanninkielen taito

Tehtävään voidaan valita myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva henkilö. Tällöin tehtävänimike on tutkimusavustaja.

Eduksi katsotaan

  • GLP-kokemus tai valmius kouluttautua GLP-ympäristöön
  • Kokemus LC-MS/MS-laitteiden huollosta ja ylläpidosta
  • Kokemus erilaisista näytteenkäsittelytekniikoista

Palkka

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2-4 mukaisesti (2078,27– 2591,28 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tutkimusavustajan tehtävässä vaativuustaso on 1, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1889,69 €/kk.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 20.1.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, cv ja tutkintotodistukset. Suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan, että käytät heitä suosittelijoina, pyydetään nimeämään kaksi (2).

Lisätietoja tehtävän sisällöstä voit tiedustella apulaisprofessori Aleksi Torniolta, aleksi.tornio@utu.fi, +358 50 476 5715.

Hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), +358 503135224 tai henkilöstösihteeri Päivi Aalto, paivi.aalto@utu.fi