Ajankohtaista

Projektitutkija (biolääketiede) – Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

13.3.2018

Projektitutkija (biolääketiede), Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos, Kuopion kampus, biolääketieteen yksikkö

Projektitutkija (biolääketiede)
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 600 henkilöä. Toimimme 1.8.2018 alkaen kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

projektitutkijan tehtävä (biolääketiede), lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Biolääketieteen yksikössä tehtävä tutkimus painottuu merkittävien kansansairauksien, kuten Alzheimerin taudin, syövän sekä kardiovaskulaaristen ja metabolisten sairauksien, molekyylitason mekanismeihin; niiden merkitykseen sairauksien synnyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Lisäksi yksikössä on vahvaa osaamista biolaskennan, kromatiinitutkimuksen ja solukuvantamisen alueella. Lisätietoja tutkimusprofiilistamme löytyy verkkosivuiltamme (www.uef.fi/biomedicine/tutkimus).

Yksikössämme toimiva solu- ja kudoskuvantamisyksikkö hakee tiimiinsä motivoitunutta projektitutkijaa, jolla on erityistä kiinnostusta ja innostusta biologisiin kuvantamisteknikoihin sekä niiden kehittämiseen. Solu- ja kuvantamispalveluyksikkö tarjoaa käyttäjäkoulutusta ja tukea mm. solu- ja kudosnäytteiden valmistuksessa, kuvantamisessa sekä tulosten analysoinnissa.  Tiimimme on erikoistunut elävien ja kiinnitettyjen solujen ja kudosten korkean erotuskyvyn kuvantamiseen sekä elävien solujen molekyylidynamiikkaan. Yksikössämme on kaksi käyttäjäystävällistä konfokaalimikroskooppia ja jatkossa suurikapasiteettisia elävien solujen seulontamenetelmiä. Lisäksi yksikköön kuuluu nykyaikaisilla laitteilla ja palveluilla varustettu histologian tutkimuslaboratorio.

Projektitutkijan keskeisiin työtehtäviin kuuluvat: Kuvantamispalveluiden käyttäjien henkilökohtainen käyttäjäkoulutus, avustaminen näytteiden valmistuksessa, kuvantamismenetelmien käytössä ja tulosten analysoinnissa sekä kuvantamislaitteiden ylläpito. Lisäksi projektitutkija on mukana kehittämässä ja optimoimassa kuvantamismenetelmiä, kuva-analyysejä sekä fluoresenssivärjäystekniikoita. Projektitutkijan odotetaan osallistuvan aktiivisesti myös kuvantamispalveluyksikön toiminnan kehittämiseen. Tehtävään valittava osallistuu myös biolääketieteen alan opetukseen asiantuntijuutensa ja osaamisprofiilinsa mukaisesti.

Odotamme, että sinulla on vähintään maisterin tutkinto biologisen kuvantamisen, solubiologian, biokemian tai muulta soveltuvalta alalta. Aiempi kokemus fluoresenssi- ja immunofluoresenssisovelluksista, kuvantamisohjelmistoista ja kuvankäsittelystä katsotaan eduksi. Toivomme, että olet oma-aloitteinen, organisointi- ja yhteistyökykyinen sekä kykenet itsenäiseen työhön. Tehtävä edellyttää erinomaisia teknisiä ja tietoteknisiä taitoja. Hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito on välttämätön edellytys työskennellessäsi kansainvälisessä työyhteisössämme.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa huomioidaan hakijan tutkimuskokemus, kokemus kuvantamistekniikoista sekä alaan liittyvä tutkimuskokemus. Lisäksi huomioidaan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus.

Projektitutkijan tehtävä täytetään ajalle 1.6.2018 – 31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen työ: solukuvantamisyksikön toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 4-5 (2 475,31 – 2 865,30 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Lisätietoja: akatemiatutkija Kirsi Rilla, 040 355 3218, kirsi.rilla@uef.fi, yliopistotutkija Kirsi Ketola, 050 329 9984, kirsi.ketola@uef.fi, professori Mikko Hiltunen, 040 355 2014, mikko.hiltunen@uef.fi  ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen, 040 – 355 3082, eleonora.tikkanen@uef.fi.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– ansioluettelo
– julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje
– lyhyt yhteenveto tutkimusprojekteista, joissa olet ollut mukana ja kuvaus roolistasi niissä. Yhteenvedon tulee sisältää myös kuvaus osaamisestasi biologisten kuvantamismenetelmien osalta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.