Ajankohtaista

Ryhmänjohtaja/erikoistutkija (Sr.), Immunologia tai immunologiaan perustuva lääke- ja/tai diagnostiikkakehitys (maks. 5 tehtävää) – Turun yliopisto

20.2.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010425&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston Suomen Akatemian rahoittama lippulaivahanke InFLAMES: Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina etsii maksimisssaan viittä kunnianhimoista ryhmänjohtajaa. Ryhmänjohtajan/erikoistutkijan (Sr.) tutkimusalana tulee olla immunologia tai immunologiaan perustuva lääke- ja/tai diagnostiikkakehitys.

Tutkimusympäristö

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista.

InFLAMES-lippulaivahanke on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen ja se toimii keihäänkärkenä alueellisessa ekosysteemissä, johon kuuluvat mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku Science Park ja alan yritykset. InFLAMES-lippulaivan tavoite on olla kansainvälisesti tunnettu huipputason immunologisen tutkimuksen ja kehityksen keskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille huippututkijoille ja yrityksille. Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat myös läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan InFLAMES-lippulaivan tutkimukselle.

Tehtävät sijoittuvat joko lääketieteellisen tiedekunnan hakijan tutkimusalaa tukevaan laitokseen tai yksikköön, tekniikan tiedekunnan bioteknologian laitoksen biotekniikan yksikköön tai Turun yliopiston erillislaitokseen Turun Biotiedekeskukseen tai Valtakunnalliseen PET-keskukseen.

Keskeiset tehtävät

 • Tieteellinen tutkimus InFLAMES-lippulaivahankkeen tutkimusprofiiliin liittyen – tutustuthan hankkeeseen: https://inflames.utu.fi/
 • Oman tutkimusryhmän perustaminen/johtaminen
 • Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen ja ylläpitäminen
 • Ulkoisen tutkimusrahoituksen hakeminen

Edellytykset

 • Tohtorintutkinto lääketieteessä, luonnontieteessä tai muulla soveltuvalla alalla
 • Korkealaatuinen tutkimussuunnitelma, joka linkittyy selkeästi InFLAMES-lippulaivan tutkimusprofiiliin eli immunologiaan tai siihen liittyvään diagnostiikkaan ja/tai lääkekehitykseen – ks. yst. https://inflames.utu.fi/
 • Kyvykkyys laadukkaaseen tutkimustyöhön
 • Vahva johtamistaito ja organisointikyky
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot, ml. englanninkielen kirjallinen ja suullinen taito

Eduksi katsotaan

 • Dosentin pätevyys tai sitä vastaavaa kokemus ja perehtyneisyys kyseiseen tutkimusalaan
 • Merkittävä kansainvälinen tutkimuskokemus

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 6-7 mukaisesti, jolloin tehtäväpalkka on n. 3460-3990 € kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on yleensä korkeintaan 19%, jolloin kokonaispalkka tasolla 7 on n. 4748 €/kk.
 • Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.
 • Tehtävään sisältyy tutkimuksen tekemiseen tarkoitettu aloituspaketti, jonka suuruudesta neuvotellaan erikseen.

Sopimuksen kesto

 • Tehtävään valitun toivotaan aloittavan mahdollisimman pian. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2024.
 • Tehtävän jatkuminen määräajan jälkeen on mahdollista Turun yliopiston tutkijauramallin mukaisesti.

Hakeminen

 • Hakuaikaa on pidennetty. Hakemukset tulee jättää 8.3.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma (korkeintaan 2 sivua), CV (korkeintaan 2 sivua), motivaatiokirje (korkeintaan 1 sivu), lista julkaisuista, jossa on lehtien impaktifaktorit ja 5 tärkeintä julkaisua merkittynä, sekä tutkintotodistukset.
 • Kärkihakijat haastatellaan.
 • Huomaa, että kokeneemmille ryhmänjohtajille/erikoistutkijoille voi soveltua myös professorin/apulaisprofessorin avoinna olevat tehtävät InFLAMES-lippulaivassa. Lisäksi, potentiaalisia hakijoita kannustetaan tutustumaan myös muihin soveltuviin InFLAMES-lippulaivassa avoinna oleviin tehtäviin. Lisätietoja löytyy sivulta: https://inflames.utu.fi/vacancies/


Lisätietoa tehtävistä antaa InFLAMES lippulaivan johtaja professori Sirpa Jalkanen, sirjal@utu.fi.

 Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstösuunnittelija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224.

Turun yliopisto on vastuullinen työnantaja ja kouluttaja ja toteuttaa yliopiston hallituksen hyväksymää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research logoa merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.