Ajankohtaista

Senior lecturer position at Uppsala University, Experimental structural biology

14.8.2019

http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=279114

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) (http://www.icm.uu.se)  är en av de mest internationella, interdisciplinära och framstående forskningsinstitutionerna inom molekylär biovetenskap i Europa. Forskningsområden vid institutionen spänner från genetik till biofysik. 

Den utlysta anställningen är placerad vid programmet för strukturbiologi (http://www.icm.uu.se/strukturbiologi). Forskningen vid programmet är inriktad på att med hjälp av struktur- och funktionsstudier få djup mekanistisk insikt i biologiska processer. Vi studerar idag ett brett spektrum av centrala biologiska processer alltifrån proteinevolution, proteinsyntes, och proteinveckning och assembly, till metallhomeostas, enzymkatalys och antibiotikaresistens. Vi söker nu en universitetslektor som kan komplettera och bredda både kompetens och forskningsinriktning vid programmet. 

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet är biologiska makromolekylers struktur och funktion. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration inom experimentell strukturbiologi. Undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom cell- och molekylärbiologi med huvudsaklig inriktning mot strukturbiologi. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av mastersstudenter och doktorander. I arbetsuppgifterna ingår att vid behov utföra administrativa arbetsuppgifter relevanta för institution och fakultet. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I arbetsuppgifterna ingår även att leda utveckling och översyn av den planerade lokala kryo-EM faciliteten och därmed sammanhängande informations- och utbildningsaktiviteter. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av strukturbestämning med högupplöst elektronmikroskopi. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska meriter inom ämnesområdena cellbiologi, molekylärbiologi, biokemi och strukturbiologi. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor David van der Spoel, tel. 018-471 4205, e-post david.vanderspoel@icm.uu.se eller professor Stefan Knight, tel. 018-471 4554, e-post stefan.knight@icm.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2019, UFV-PA 2019/1556.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2019/1556

Sista dag för ansökan: 2019-08-31