Ajankohtaista

Solubiologian Gradu- tai harjoittelupaikka Jyväskylässä

1.9.2017

Etsitään solubiologiasta kiinnostunutta gradutyöntekijää ja/tai harjoittelijaa
tutkimusprojektiin, jonka aiheena on HDL:n vaikutus soluhengitykseen. Projekti
toteutetaan yhteistyössä prof. Heikki Kainulaisen (Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologia)
ja tutkimusjohtaja Matti Jauhiaisen (Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Helsinki)
tutkimusryhmien kanssa ja työt tehdään Jyväskylän yliopiston liikunta- ja
terveyslaboratoriossa (jäähallin ja hipposhallin välissä Hippoksella).

Projektissa pääsee tutustumaan mm. soluviljelymenetelmiin HDL:n eristykseen
verinäytteestä ultrasentrifugaatiolla sekä käsiteltyjen solujen analysointiin esim. niiden
soluhengitystä mittaamalla (high resolution respirometry).

Päävastuu työsi ohjauksesta on allekirjoittaneella, mutta myös muilta laboratoriossa
työskenteleviltä tutkijoilta saat apua ja ohjausta. Projektin avulla saat käsityksen
työskentelystä useamman projektin yhteisessä laboratoriossa, kokemusta useasta
biotieteiden alalla käytössä olevasta tutkimusmenetelmästä ja käytännön kokemuksen
tieteenteosta.

Sinulta odotetaan laboratoriossa työskentelyn perustaitoja, soluviljelykurssilla opittavia
taitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Projektin voi aloittaa heti tai myöhemmin syksyllä.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä.
Maarit Lehti, FT
LIKES-tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä
maarit.lehti@likes.fi
040 550 3515