Ajankohtaista

Tohtorikoulutettava, bio- ja ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä

26.6.2018

Tohtorikoulutettava, bio- ja ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä

Työpaikkakuvaus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, on haettavana

4 tohtorikoulutettavan tehtävää alkaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutusta akvaattisten tieteiden, ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian ja ympäristötieteen oppiaineissa. Tohtorikoulutettavat sijoittuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimusryhmiin.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa hausta ja projekteista, joissa väitöskirja tehdään, on nähtävissä verkkosivulla.

Tiedustelut: Projektikuvauksissa mainitut ohjaajat tai sähköpostitse doct-bioenv@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostoina:

1) Hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot, ja projekti, johon haetaan sekä 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

3) Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.