Ajankohtaista

Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia) – Biolääketieteen yksikkö (Kuopio), Itä-Suomen yliopisto

14.8.2018
Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia)
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (solu- ja molekyylibiologia) tehtävä, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Etsimme motivoitunutta molekyylibiologian alan tutkijatohtoria dosentti Leena Latosen johtamaan uuteen tutkimusryhmään. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa selvitetään androgeenireseptoriin liittyvien RNA:ta sitovien proteiinien tehtäviä epiteelisoluissa. Olemme kiinnostuneita eturauhassyövässä muuntuneiden molekyylien normaaleista tehtävistä solujen stressisäätelyssä. Tutkimuksessa käytämme moderneja solu- ja molekyylibiologian menetelmiä solukuvantamisesta uuden sukupolven sekvensointitekniikoihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään proteiinien ja RNA-molekyylien interaktioihin sekä näiden vaikutuksiin solutasolla.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esim. molekyylibiologian, solubiologian tai vastaavalta alalta), laadukasta julkaisutuotantoa, sujuvaa englannin kielen osaamista (suullinen ja kirjallinen) ja kykyä sekä itsenäiseen ongelmanratkaisuun että ryhmässä työskentelyyn. Aiempi kokemus RNA-biologiasta, nisäkässoluviljelmistä ja/tai solukuvantamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävä antaa myös mahdollisuuksia, yhdessä ryhmänjohtajan kanssa, mm. tohtori- ja maisteriopiskelijoiden ohjaamiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen, rahoitushakemusten laatimiseen ja yhteistyöprojekteihin osallistumiseen. Tehtävään sisältyy myös opetustehtäviä sopivaksi katsotuista aiheista. Tutkijatohtorin tehtävässä opetus-ja tutkimuskieli voi olla englanti.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.11.2018-31.10.2020 tai sopimuksen mukaan.  Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 893,95 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: yliopistotutkija, dosentti Leena Latonen, 050 346 5553, leena.latonen@uef.fi 

ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen, +358 29 4454278, eleonora.tikkanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
ansioluettelo
– julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje
– mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat