Ajankohtaista

Tutkijatohtori tai projektitutkija, mikrobiologia – Jyväskylän yliopisto

9.8.2019

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=00007630&lang=fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tutkijatohtorin tai projektitutkijan tehtävä, mikrobiologia, alkaen 1.10.2019 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, kahden vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkimus jakautuu biotieteisiin ja ympäristötieteisiin. Laitoksen vahvuusalueita ovat evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet sekä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Evoluutiobiologinen tutkimus on suuntautunut evoluutioekologiaan ja evoluutiogenetiikkaan. Laitoksen eri alojen välillä on runsaasti yhteistyötä ja laaja-alaiset tutkimuskohteet kattavat niin DNA-, eliö-, populaatio- kuin ekosysteemitasonkin. Tutkimustoiminnalle on luonteenomaista ennakkoluuloton eri biologian alojen yhdistäminen ja empiirisen tutkimuksen korostaminen. Perus- ja soveltava tutkimus kulkevat luontevasti rinnakkain.

Etsimme tutkijatohtoria (FT) tai projektitutkijaa (FM) tutkimusryhmäämme. Projektissa selvitämme konjugatiivisesti kuljetettavan CRISPR-Cas9 plasmidin ja bakteriofaagien yhteisvaikutusta antibioottivastustuskyvyn poistamisessa bakteeriyhteisöistä. Tutkimme myös resistenssigeenien horisontaalista siirtymistä monimutkaisissa bakteeriyhteisöissä, jotka altistuvat erityyppisille valintapaineille. Yhteisöt näitä tutkimuksia varten muodostetaan pääosin ulostenäytteistä. 

Tutkijatohtorin ja projektitutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Etsimme motivoitunutta hakijaa, jolla on koulutus molekylaarisessa mikrobiologiassa tai vastaavalta alalta. Päivittäinen tutkimustyö sisältää perusmikrobiologian tekniikoita, ddPCR analyyseja, sekvensointia ja plasmidien geneettistä muokkausta. Arvostamme kokemusta tilastoanalyyseissa, bioinformatiikassa, sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tutkimusryhmää.

Tutkijatohtorin tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3111 – 4381 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Projektitutkijan tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 3-4. Palkkasi on noin 2367 – 3245 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. 

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija Matti Jalasvuori, matti.jalasvuori@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman
  3. Julkaisuluettelo
  4. Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 18.8.2019 sähköisellä hakulomakkeella.