Ajankohtaista

Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä – Turun yliopisto

26.11.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkijatohtorin-maaraaikainen-tehtava-stsur-15899478?utm_source=loimu&utm_medium=email

Työpaikkakuvaus

Turun yliopistossa haettavana 5 tutkijatohtorin (Postdoctoral Researcher) määräaikaista tehtävää luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan alalla

Turun yliopiston tutkimus on monialaista ja kansainvälistä. Uudet tieteidenväliset avaukset perustuvat osaamiseen vahvoilla tutkimusaloillamme. Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuurit | Turun yliopisto (utu.fi). Tutkimuksen korkeasta laadusta kertovat Turun yliopiston hyvät sijoitukset maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa.

Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium (Turku Collegium for Science, Medicine and Technology, TCSMT) on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan, sekä lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen. Sen tavoitteena on vakiinnuttaa monitieteinen, interaktiivinen tutkimusympäristö dynaamisille luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan alan tutkijoille. Tutkijakollegiumin tieteenaloihin kuuluvat mm. automaatiotekniikan, biologian, biokemian, biolääketieteen, biotekniikan, fysiikan, geologian, hammaslääketieteen, hoitotieteen, kemian, kliinisen lääketieteen, konetekniikan, maantieteen, matematiikan, materiaalitekniikan, terveysteknologian, tieto- ja viestintätekniikan, tilastotieteen, tulevaisuuden teknologioiden, tuotantotalouden sekä tähtitieteen alat.

Tutkijakollegium etsii viittä (5) tutkijatohtoria kolmen vuoden määräajaksi jollekin Turun yliopiston laitokselle, mukaan lukien Turun kauppakorkeakoulu. Tehtävään valittujen tutkijatohtoreiden määräaikainen työsuhde voi alkaa aikaisintaan 1.8.2023, mutta kuitenkin viimeistään 1.1.2024.

Tutkijatohtorin tehtävään toivomme hakemuksia tutkijoilta, jotka ovat jo osoittaneet kykynsä laadukkaassa tutkimustyössä. Hakijoilta edellytetään myös muita tieteellisiä saavutuksia. Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, jonka suorittamisesta on kulunut hakuajan päättyessä enintään viisi vuotta. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden tms. suorittamista. Tohtorintutkinnon tulee olla suoritettu hakuajan loppuun mennessä.

Luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegiumin johtokunta valitsee tutkijat kansainvälisen haun kautta hakemusten perusteella. Kärkihakijat haastatellaan. Valintaprosessissa erityistä huomiota kiinnitetään hakijan kansainväliseen kokemukseen. Hakijoilta edellytetään yhteyttä Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen; hänen tulisi voida liittyä joko johonkin yliopiston olemassa olevaan tutkimusryhmään tai toimia jonkun Turun yliopiston senioritason tutkijan ohjauksen alaisuudessa. Valintaprosessissa huomiota kiinnitetään myös siihen, miten hakijan tutkimustoiminta sijoittuu yliopiston strategian temaattisten kokonaisuuksien piiriin.

Tehtäväkohtainen palkkaus on määritelty siten, että se vastaa työsuhteeseen otettaessa vaativuustason 5 ja henkilökohtaisen suoriutumisen osuuden 17%:n euromääräistä palkkausta (3 561 €). Tutkijan henkilökohtaisen suoriutumisen edistyminen voidaan työsuhteen aikana ottaa huomioon palkkauksen määrittelyssä.

Turun yliopisto on vastuullinen työnantaja ja kouluttaja ja toteuttaa yliopiston hallituksen hyväksymää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research logoa merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 15.1.2023 (klo 23:59:59 Suomen aikaa) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää pdf-dokumentteina CV (korkeintaan 2 sivua), tutkintotodistukset, lista julkaisuista sekä motivaatiokirje, jossa hakija kuvaa omaa tutkijanuraansa, kansainvälisiä tutkimuskytköksiään, kiinnostuksensa kohteita ja kytkentöjään Turun yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Kaikki hakemusasiakirjat pyydetään toimittamaan englanninkielisinä.
Lisätietoja sähköpostitse kollegiumin koordinaattorilta Sanni Helander, sanni.helander@utu.fi, ja verkkosivuilta: Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegium | Turun yliopisto (utu.fi)