Ajankohtaista

Tutkimuskoordinaattori Turun Biotiedekeskukseen – Turun yliopisto

20.2.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010595&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Etsimme motivoitunutta tutkimuskoordinaattoria Turun Biotiedekeskukseen yksisolu-omiikka-palveluyksikköön. Valittu henkilö työskentelee keskeisessä tehtävässä hiljattain alkaneessa immunoprofilointihankkeessamme. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää immunologian alan tutkimuksen tasoa ja innovaatioita läheisessä yhteistyössä alalla toimivien suomalaisten yritysten kanssa. Kehitämme ja tarjoamme tutkimuspalveluita, jotka luovat edellytyksiä huipputason immunologiselle tutkimukselle, tähdäten yksityiskohtaisempaan tietoon immuunivasteiden osuudesta syövässä ja tulehdusvälitteisissä sekä tarttuvissa taudeissa mukaan lukien COVID-19. 

Vastuualue

 • Tutkimusyhteistyöprojektien      edistäminen hankkeeseen sitoutuneiden tahojen kanssa
 • Yhteyshenkilönä toimiminen tutkimuspalvelujen käyttäjille
 • Tiedotustoiminta, mukaan lukien webinaarit, kokoukset ja nettisisältöjen tuottaminen
 • Dokumentointi  ja raportointi

Vaadittu pätevyys

 • Vähintään maisterin tutkinto biotieteistä tai muulta soveltuvalta alalta
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot mukaan lukien suulliset ja kirjalliset kommunikaatiotaidot englannin kielellä
 • Erinomaiset esiintymistaidot
 • Erinomainen organisointikyky
 • Molekyylibiologian tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Tietojenkäsittelytaidot mukaan lukien Microsoft Office ja etäkokousohjelmistot

Toivottava pätevyys

 • Kokemus immunologiasta, genomiikasta ja sytometriasta
 • Projektinhallintakokemus
 • Tutkimuskokemus biotieteiden alalta

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tutkimuskoordinaattori kuuluu muuhun henkilökuntaan ja palkka määräytyy suoritetun tutkinnon ja muiden ansioiden mukaisesti. Keskimääräinen palkka on maisterin tutkinnon suorittaneella 3100 -3300 eur/kk.

 Aloitusajankohta on neuvoteltavissa. Kyseessä on määräaikainen tehtävä 12 kuukauden ajalle, ja on mahdollista, että tehtävälle on tarvetta jatkossakin. Koeaika on 6 kuukautta.

 Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.2.2021  klo 16.00 mennessä käyttäen yliopiston sähköistä hakulomaketta.  Linkki järjestelmään on yliopiston www-sivulla ilmoituksen alussa (”Täytä hakemus”).

 Liitä hakemukseen ansioluettelo, tutkintotodistukset,  julkaisuluettelo, motivaatiokirje sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

 Hakemiskäytäntöihin liittyen sinua avustaa tarvittaessa HR Specialist Paula Luoma, paula.luoma(at)utu.fi

 Lisätietoja tehtävästä antaa Tapio Lönnberg (taplon@utu.fi). 

Tutkimusympäristöstä

Turun Biotiedekeskus (https://bioscience.fi) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Keskuksen tehtävä on edistää korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta ja se tarjoaa korkealuokkaisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusympäristön.