Ajankohtaista

Tutkimuspäällikkö (Metabolic Diseases) – Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

17.1.2021

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkimuspaallikko-metabolic-diseases-stse-12754750?utm_source=loimu&utm_medium=email

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille. Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkimuspäällikön (Metabolic Diseases) tehtävä, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus (hakuajan jatkaminen)

Tutkimuspäällikön tehtävä liittyy Itä-Suomen yliopiston strategisen tutkimuksen Ikääntyminen, elintavat ja terveys -profiilialueeseen ja sijoittuu terveystieteiden tiedekunnassa lääketieteen laitokselle Metabolic Diseases -tutkimusyhteisöön.

Metabolic Diseases -tutkimusyhteisö keskittyy 1) metabolisten sairauksien (kuten lihavuus ja tyypin 1 ja 2 diabetes) ja niiden kardiovaskulaaristen komplikaatioiden (kuten verenpainetauti, sepelvaltimotauti, hypertrofinen ja dilatoiva kardiomyopatia sekä sydämen vajaatoiminta) genetiikkaan ja genomiikkaan, 2) nutrigenomiikkaan, 3) lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja niiden kardiovaskulaaristen komplikaatioiden taustalla oleviin geeni-elintapainteraktioihin, 4) kardiovaskulaaristen sairauksien (kuten kardiomyopatioiden, sepelvaltimotaudin ja kalkkeuttavan aorttaläppäsairauden) metabolisiin mekanismeihin, 5) lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja niiden kardiovaskulaaristen komplikaatioiden vaaraa ennustaviin biomarkkereihin, 6) näiden kardiometabolisten sairauksien ehkäisyyn ravitsemus- ja liikuntainterventioilla sekä 7) näiden sairauksien terveystaloustieteellisiin näkökohtiin.

Hyödynnämme monialaisessa tutkimuksessamme ja yhteistyössämme laajaa osaamistamme perustutkimuksessa, soveltavassa ja kliinisessä tutkimuksessa sekä väestötutkimuksessa. Tuotamme luotettavaa tieteellistä näyttöä suurentuneessa metabolisten sairauksien ja niiden komplikaatioiden vaarassa olevien henkilöiden varhaiseen tunnistamiseen, näiden sairauksien diagnostiikkaan, ehkäisyyn ja hoitoon, täsmälääketieteen hyödyntämiseen terveydenhuollossa sekä terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden parantamiseen ja kustannusten nousun hillitsemiseen. Näillä toimilla sitoudumme tuottamaan tieteellistä, kliinistä, kansanterveydellistä ja terveystaloustieteellistä vaikuttavuutta, joka on terveydenhuollon ja yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Tutkimuspäällikön tehtävänä on vahvistaa ja koordinoida monialaisen Metabolic Diseases -tutkimusyhteisön toiminnan strategian kehittämistä, edistää tutkimusyhteisön käytännöllisen ja operatiivisen toiminnan vakiinnuttamista sekä kehittää tutkimusyhteisön kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista yhteistyössä tutkimusyhteisön tutkijatyhmien kanssa. Tutkimuspäällikkö osallistuu tutkimusyhteisönoperatiiviseen ja strategiseen johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakemiseen sen johtoryhmän kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa Metabolic Diseases -tutkimusalueeseen soveltuvalta alalta, vahvaa näyttöä aihealueen tutkimustyöstä kuten tieteellisistä julkaisuista sekä aiempaa kokemusta tutkimuksen johtamisesta tai koordinoinnista. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä sekä menestyminen ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyviä tietoteknisiä valmiuksia, hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä selviytyä suomen kielellä (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ks https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale).

Tehtävä täytetään 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kahden vuoden määräajaksi 30-50% hoito-osuudella. Lopullinen tehtäväkuva ja tutkimuspäällikön työn osuus määrittyy sen mukaan, mitkä ovat valitun muut työtehtävät. Tutkimusyhteisön toimintaa arvioidaan kahden vuoden kuluttua, minkä jälkeen tutkimuspäällikön tehtävässä on mahdollisuus kahden vuoden lisäaikaan.

Määräaikaisuuden perusteena on toiminnan suunnitteluvaihe.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 – 7 (2967,84-3989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Lisätiedot: Professori Timo Lakka, puh. +358 29 445 4240, s-postiosoite: timo.lakka@uef.fi ja apulaisprofessori Minna Kaikkonen-Määttä, puh. +358 29 445 4156, s-postiosoite: minna.kaikkonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta: Saima-asiatTT@uef.fi

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

– ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
– julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
– motivaatiokirje (max yksi sivu)
– yhteenveto hakijan näkemyksestä tehtävän tavoitteista (max yksi sivu)
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 25.1.2021 sähköisellä hakulomakkeella.

WWW-osoite http://www.uef.fi
Yhteystiedot Professori Timo Lakka, puh. +358 29 445 4240, s-postiosoite: timo.lakka@uef.fi ja apulaisprofessori Minna Kaikkonen-Määttä, puh. +358 29 445 4156, s-postiosoite: minna. kaikkonen @uef.fi ja hakumenettelyn osalta: Saima-asiatTT@uef.fi
Työpaikan osoite 70211 KUOPIO
Työ alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 25.01.2021
Ilmoitus jätetty 15.01.2021
Ilmoitusnumero 10581620 Hae työpaikkaa