Ajankohtaista

Tutkimuspäällikön (bioinformatiikka) tehtävä, Biolääketieteen yksikkö/Lääketieteen laitos, Kuopion kampus (Itä-Suomen yliopisto)

1.3.2018

Tutkimuspäällikön (bioinformatiikka) tehtävä, Biolääketieteen yksikkö/Lääketieteen laitos, Kuopion kampus

 

Tutkimuspäällikön (bioinformatiikka)
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 600 henkilöä. Toimimme 1.8.2018 alkaen kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680 (http://www.uef.fi/fi/ttdk). 

Haettavana on

Tutkimuspäällikön (bioinformatiikka) tehtävä, Biolääketieteen yksikkö/Lääketieteen laitos, Kuopion kampus

Tutkimuspäällikkö toimii Bioinformatiikkakeskuksen vetäjänä/koordinaattorina Lääketieteen laitoksen Biolääketieteen yksikössä (uef.fi/biolaaketiede). Bioinformatiikkakeskuksen (uef.fi/bioinformatics) tavoitteena on rakentaa yhteistyön kautta osaamis- ja osaajakeskittymä, joka pystyy tarjoamaan ja kehittämään uusia biolaskennan ja bioinformatiikan menetelmiä lääketieteen, biolääketieteen ja terveystieteiden tutkimusongelmiin. Tutkimuspäällikön tehtävänä on rakentaa ja kehittää aktiivisesti Terveystieteiden tiedekunnan Bioinformatiikkakeskuksen infrastruktuuria ja toimintaa yhteistyössä tiedekunnan tutkija- ja asiantuntijaverkoston kanssa. Lisäksi työnkuvaan kuuluu osallistuminen tutkimus- ja opetustehtäviin tehtävän haltijan osaamisprofiilin mukaisesti.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.  

Tutkimuspäällikön tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa maisterin tai tohtorin tutkintoa sekä kokemusta datatieteestä. Kokemus bioinformatiikasta sekä biologisista data-analyyseistä ja niiden kehittämisestä katsotaan hakijan eduksi. Tehtävä edellyttää henkilöltä myös ulospäinsuuntautuneisuutta, hyviä neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja.

Tutkimuspäällikön tehtävä täytetään määräaikaisena, 3-vuotisena tehtävänä viimeistään 01.06.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden peruste: Bioinformatiikkakeskuksen infrastruktuurin ja toiminnan kehittämistehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 5-6. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Professori Jorma Palvimo, jorma.palvimo@uef.fi; yksikön johtaja Anitta Mahonen, anitta.mahonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen,  040 – 355 3082, eleonora.tikkanen@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
– julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– Yhteenveto tutkimusprojekteista ja työtehtävistä, joissa hakija on toiminut sisältäen myös kuvauksen hakijan kokemuksesta datatieteen ja mahdollisesti bioinformatiikan ja biologisen laskennan hyödyntämisestä tutkimuksessa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.