Ajankohtaista

Tutkimusrahoituksen koordinaattori (terveystieteiden tiedekunta) – Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

17.1.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000010207&lang=fi

Itä-Suomen yliopiston Tutkimuspalvelut-yksikkö tarjoaa yliopiston henkilökunnalle tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä täydentävän rahoituksen asiantuntijapalveluita, koulutusta ja neuvontaa tutkimushankkeiden haku-, sopimus-, toteutus- ja raportointivaiheissa. Edistämme avoimen tieteen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan toimintatapoja. Pidämme aktiivisesti yhteyttä yliopiston keskeisiin tutkimusrahoittajiin. Koordinoimme yliopiston tutkimuksen strategisia toimenpiteitä ja vastaamme tutkimuksen arvioinnin toteuttamisesta.

Haemme joukkoomme

Tutkimusrahoituksen koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen terveystieteiden tiedekuntaan (tehtävä on uudelleen haussa)

Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston Yliopistopalveluiden Kehittämispalvelut/Tutkimuspalvelut –yksikköön, Kuopion kampukselle.

Tehtävä täytetään ajalle 1.3.2021 – 31.12.2021 (tai aloitus sopimuksen mukaan). Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tutkimusrahoituksen koordinaattori tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa täydentävän tutkimusrahoituksen hakemisessa. Koordinaattorin tehtävänä on mm. valmistella ohjeistusta ja taustamateriaalia tutkimushakemusten valmistelun tueksi, kommentoida ja arvioida tutkijoiden hankehakemuksia, osallistua valittujen merkittävien tutkimushankehakemusten kirjoitustyöhön sekä kouluttaa ja informoida tutkijoita keskeisistä rahoituslähteistä ja rahoittajien vaatimuksista.

Edellytämme:

  • Tohtorin tutkintoa tai vastaavaa kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta tiedekunnan tieteenaloilta
  • Osaamista keskeisistä kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimuksen rahoituslähteistä
  • Kokemusta tutkimusrahoituksen hakemisesta ja hankkeiden valmistelusta
  • Erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
  • Itsenäistä, oma-aloitteista ja aktiivista työskentelytapaa
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä

Eduksi luetaan:

  • Yliopiston tutkimuksen tuntemus terveystieteiden tiedekunnan aloilta
  • Aikaisempi menestys tutkimusrahoituksen hankinnasta, hallinnoinnista ja tutkimuksen tukipalvelutehtävistä
  • Kokemus kansainvälisessä tiedeyhteisössä toimimisesta
  • Olemassa olevat verkostot alan toimijoihin (rahoittajat, tutkijaverkostot, elinkeinoelämä)

Nyt rekrytoitava koordinaattori ja jo olemassa olevat tutkimusrahoituksen koordinaattorimme muodostavat monialaisen osaajaverkoston tutkimuksen hankevalmistelun tueksi. Rekrytoitavan henkilön tukena tulee toimimaan myös tiimimme tutkimusrahoituksen asiantuntijat. Monitieteisenä tutkimusyliopistona tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen asiantuntijatehtävän kansainvälisessä toimintaympäristössä.    

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 9 (2967,98 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja: Tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu Liikanen, anu.liikanen@uef.fi (040 723 8551)

Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– ansioluettelo
– motivaatiokirje

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.2.2021 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.