Ajankohtaista

Väitöskirjatutkija / projektitutkija, kemia/molekyylibiologia – Turun yliopisto

12.11.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/vaitoskirjatutkija-projektitutkija-kemiamolekyylibiologia-stsur-15846080?utm_source=loimu&utm_medium=email

The University of Turku is a world-class multidisciplinary research university which offers interesting challenges and a unique vantage point to national and international research and education.

Etsimme väitöskirjatutkijaa / projektitutkijaa uuteen tutkimusryhmäämme työskentelemään analyyttisten menetelmien kehittämiseksi solunulkoisten rakkuloiden eristämiseksi ja karakterisoimiseksi (EV) ja miten ne voivat toimia pitkän kantaman signalointimolekyyleinä hyödynnettäessä in vivo -menetelmää. Pääpaino on näiden hiukkasten karakterisointi analyyttisen kemian tekniikoiden avulla ja niiden kuvaaminen molekyylibiologian tekniikoilla.

Tehtävä sijoittuu Kemian laitokselle, Turun kemiallisen ja molekyylianalyyttiseen keskukseen (Turku Centre for Chemical and Molecular Analytics), jota johtaa Alex Dickens. Keskus toimii vuoden 2021 aikana käyttöönotetussa uudessa rakennuksessa, jossa sekä laboratoriotyöskentelylle että opetukselle on täysin uudet ja nykyaikaiset puitteet toimia. Tiivistä yhteistyötä tehdään Turun biotiedekeskuksen kanssa.

Päätehtävät ja vastuualueet

Tehtävässä edellytetään kykyä laatia eläinmalleja, joiden avulla tutkitaan, kuinka EV: t voivat toimia pitkän kantaman välittäjinä aivosairauksissa. Lisäksi edellytetään ultraherkkien massaspektrometriamääritysten kehittämistä metaboliittimitoille EV:stä. NMR:n käyttö mitoitusmenetelmien kehittämisessä käyttämällä diffuusio-NMR-sekvenssejä. Hakijan on myös kyettävä kehittämään uusia kromatografisia menetelmiä EV:n eristämiseksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu dokumentaatio ja raportointi sekä julkaisujen valmistelu.

Hakkijalta edellytämme

  • Soveltuvaa maisterintutkintoa kemian tai biologian alalta tai muulta soveltuvalta alalta
  • Lisenssiä koe-eläimillä työskentelyä varten
  • Erinomaista käytännön osaamista yhdestä tai useammasta ohjelmointikielestä: R, Python, Matlab
  • Motivoitunutta, oma-aloitteista ja itsenäistä työskentelyotetta
  • Hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa

Eduksi katsotaan kokemus joko LC-MS:stä tai NMR-spektroskopiasta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä (väitöskirjatutkija korvaa aiemmin käytössä olleen tohtorikoulutettavan nimikkeen 1.8.2022 alkaen). Mikäli tehtävään valittavalla ei ole tohtorintutkinnon opinto-oikeutta tehtävään valittaessa, tehtävä täytetään aluksi nimikkeellä projektitutkija ja tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan seuraavassa mahdollisessa haussa (kevät 2023). Lue lisää Turun yliopiston tutkijakoulusta (UTUGS) ja tohtoriohjelmista.

Palkkaus
Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkkasumma täsmentyy työsopimusta laadittaessa. Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja palkkaus on aiemmasta kokemuksesta ja osaamisesta sekä tehtävään liitettävistä tutkimusvastuista riippuen noin 2230 – 2500 euroa / kk.

Työsuhteen kesto

Tehtävien aloittamisajankohta on neuvoteltavissa, toivottavasti kuitenkin tammikuussa 2023. Tehtävän kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista, että se jatkuu sen jälkeenkin.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 22.11.2022 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkki järjestelmään on tämän ilmoituksen alussa (Täytä hakemus). Ilmoitukset ovat luettavissa täältä.

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

1) motivaatiokirje (max 1 sivu), joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme

2) ansioluettelo

3) tutkintotodistuksen kopiot

4) vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)

5) julkaisuluettelo jossa korostettuna viisi tehtävän kannalta olennaisinta julkaisua

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa Alex Dickens, alex.dickens(at)utu.fi.