Ajankohtaista

Väitöskirjatutkijoita /Positions of Doctoral Researcher – Tampereen Yliopisto, Tampere University

20.2.2021

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=872

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana VÄITÖSKIRJATUTKIJAN määräaikaisia työsuhteita 1.4.2021 alkaen.

Tehtävä

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tohtoriohjelmassa. Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella. 

Työsuhteeseen kuuluu  koeaika ja vuosittain tapahtuva arviointi aikataulutetun opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella. 

Väitöskirjatutkijan tehtäviin voi sisältyä väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. Näiden tehtävien osuus voi olla enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Ennen työsuhteen alkamista väitöskirjatutkijalla on oltava jatko-opinto-oikeus tiedekunnan tohtoriohjelmaan sekä hyväksytty opinto- ja tutkimussuunnitelma. Tiedekunnan tohtoriohjelmiin ennen 31.12.2020 valituilla opiskelijoilla tulee olla seurantaryhmänkokoukset käytynä ennen työsuhteen aloittamista tohtoriohjelmassa. Mikäli opiskelija ei vielä hakemusta jättäessään kuulu tiedekunnan tohtoriohjelmaan (Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma, Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma), hänen tulee olla yhteydessä tiedekunnan ryhmänjohtajaan ja sopia jatko-opintojen ohjaamisesta ja ohjausresurssin saatavuudesta ennen hakemuksen jättämistä. 

Tiedekunnan tohtoriohjelmaan valittavien opiskelijoiden soveltuvuutta, valmiuksia ja sitoutumista jatko-opintojen menestykselliseen suorittamiseen arvioidaan tiedekuntaneuvoston vahvistamin valintaperustein.

Tarjoamme

Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 2-4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävän voi ottaa vastaan aikaisintaan 1.4.2021. Lue lisää Tampereen yliopistosta työantajana.

Hakuohjeet

Hakemus on toimitettava sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 8.3.2021 klo 23:59 (linkki alla). Lisäksi hakemuksen liitteeksi tulee täyttää tohtoriohjelman hakulomakekaavake. Lomakkeen ohjeita sivumäärien, fonttien yms. suhteen tulee noudattaa. Hakemuksen liite toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona ja nimetään seuraavasti: Sukunimi_Etunimi

Lisätietoja tehtävistä antavat varadekaani, professori Pasi Kallio (pasi.kallio@tuni.fi, 050 052 5546) ja
erityisasiantuntija Henna Mattila (henna.mattila@tuni.fi, 040 190 9756).

————-

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. www.tuni.fi/en

Faculty of Medicine and Health Technology at the Tampere University invites applications for DOCTORAL RESEARCHER positions starting on April 1st, 2021.

Job desciption

Successful candidates pursue a doctoral degree in the Doctoral Programmes in the Faculty of Medicine and Health Technology. The expected duration of full-time studies is four years and the contract’s length depends on how far along in their studies the successful candidates are and when they expect to graduate. 

The positions carry a trial period and the progress of the thesis work is evaluated annually according to the personal study and supervisory plan for doctoral studies. 

In addition to the thesis work, doctoral researchers teach or do other work connected to their studies at the faculty. These duties may not exceed five per cent of their total working hours. 

Requirements

Successful candidates will have a higher university degree, be pursuing a doctoral degree in faculty’s doctoral program and will present an approved study and research plan, before writing the contract. A master’s degree is required to be selected for the position of a doctoral researcher. Students who have started their studies in a faculty’s doctoral programme before 31.12.2020 must have their annual follow-up group meeting completed before starting the employment. Furthermore, before starting the employment, the applicant must have the right to pursue doctoral studies in the Faculty’s doctoral programme and an approved study and research plan. If the student is not yet part of the Faculty’s doctoral programme (Doctoral Programme in Medicine, Biosciences and Biomedical Engineering, Doctoral Programme in Medicine and Life Sciences, Doctoral Programme in Biomedical Sciences and Engineering), the student must contact the faculty group leader and agree on the supervision of doctoral studies and the availability of a guidance resource before submitting the application. 

The suitability, preparedness and commitment of the students admitted to the Faculty’s Doctoral Programmes are assessed on the basis of criteria established by the Faculty Council.

The Steering Group of the Faculty’s Doctoral Programme proposes doctoral researchers to be selected for the doctoral programme, and the Dean of the Faculty decides on the employment.

We offer

The salary will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2-4. In addition to the basic salary, a supplementary salary component will be paid according to the personal performance. The positions can start on April 1st, 2021 at the earliest. Please read more about Tampere University.

How to apply

Application must be submitted via the electronic recruitment system no later than 8.3.2021 at 23:59 (link below). The application should include the following doctoral programme application form. Follow the instructions for filling out the form regarding the number of pages, fonts, etc.  The is submitted as a single PDF file and is named as follows: Surname_First name.

For more information about the positions, please contact Vice dean, Professor Pasi Kallio (pasi.kallio@tuni.fi tel. 050 052 5546) or Senior Specialist Henna Mattila (henna.mattila@tuni.fi, 040 190 9756).Application period starts: 2021-02-08 13:30Application period ends: 2021-03-08 23:59