Ajankohtaista

Yliopistoharjoittelija (6 paikkaa) – Suomen Akatemia, Helsinki

2.10.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/yliopistoharjoittelija-6-paikkaa-svsal-15646481?utm_source=loimu&utm_medium=email

Työnantaja

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa yhteiskunnassa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Luomme edellytyksiä tutkijankoulutukselle ja tutkijanuralle, kansainvälistymiselle ja tutkimustulosten hyödyntämiselle. Vuonna 2022 rahoitamme tutkimusta noin 468 miljoonalla eurolla. Akatemian hallintovirastossa työskentelee noin 150 henkilöä, ja toimimme opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Työnantajana tavoitteenamme on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, joka viihtyy työssään. Akatemiassa on erinomaiset mahdollisuudet työtehtävissä kehittymiselle sekä osaamisen vahvistamiselle. Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen tukevat vastuullista, uudistuvaa ja vuorovaikutteista toimintaa yhdessä tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan kanssa.

Perustiedot

Tehtävän kesto
Määräaikainen

Harjoittelun kesto 3-6 kk. Vastaa hakemuksessa toiveesi harjoittelun kestosta ja vastuualueesta BTY (Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualue), LT (Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen vastuualue), Tutkimusympäristöt -vastuualue. Aloitusajankohdat: • BTY ma 12.12.2022 • LT ja Tutkimusympäristöt ma 9.1.2023 • Tutkimusympäristöt-vastuualueelle voi hakea harjoitteluun myös syyskaudelle 2023 (aloitus elo-/syyskuu 2023).

Alkamisaika
12.12.2022
tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä päättyy
31.12.2023

Määräaikaisuuden syy
Harjoittelu

Työaikamuoto
Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä
6

Viran sijoittaminen
Virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä
Jaana Roos
Johtava tiedeasiantuntija
0295 33 5151
jaana.roos@aka.fi

Vesa Yli-Pelkonen
Tiedeasiantuntija
0295 33 5095
vesa.yli-pelkonen@aka.fi

Maaria Lehtinen
Johtava tiedeasiantuntija
0295 33 5061
maaria.lehtinen@aka.fi

Sijainti
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6
00530
Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Akatemia tarjoaa vuosittain tieteestä ja tutkimusrahoituksesta kiinnostuneille yliopisto-opiskelijoille näköalapaikan suomalaiseen tutkimukseen.

Harjoittelijoita haetaan Tutkimusympäristöjen vastuualueelle (2 henkilöä) ja kahdelle tutkimuksen vastuualueelle: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimus (BTY 2 henkilöä) ja Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus (LT 2 henkilöä).

Harjoittelujakso sisältää erilaisia ja monipuolisia avustavia tehtäviä. Tutkimuksen vastuualueiden (BTY ja LT) tehtäviin sisältyy tutkimusrahoitushakuun liittyviä tehtäviä, kuten osallistumista hakemusten käsittelyyn ja niiden arvioinnin järjestämiseen sekä muita vastuualueen tiede- ja tutkimusrahoituksen selvitystehtäviä. Tutkimusympäristöjen vastuualueella harjoittelijat tekevät selvitystehtäviä, jotka sisältävät tiedonhakua, arviointi- ja kyselymateriaalin keräystä, analysointia ja tiedon visualisointia. Lisäksi harjoittelu sisältää tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä ja niissä avustamista sekä viestintätehtäviä.

Hakijalta odotamme

Parhaimmat edellytykset tehtävien hoitamiseen antavat loppuvaiheessa olevat yliopisto-opinnot, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, vahva englannin kielen taito sekä keskeisten toimisto-ohjelmien hallitseminen (erityisesti Excel-taidot ja muut MS Office -ohjelmat). Hakijoilta odotetaan valmiutta hybridityöhön ja kokemusta hybridityössä tarvittavien työvälineiden käytöstä (kuten Teams). Hakijoilta toivotaan taitoa tiedon analysointiin, tiivistämiseen ja yleistajuiseen esittämiseen sekä yleisempien viestintävälineiden käyttämiseen. Lisäksi odotetaan huolellisuutta ja kykyä oman työn organisoimiseen.

Suomen Akatemia painottaa toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakemuksia eri sukupuolia olevilta sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvilta opiskelijoilta.

Harjoittelupaikka voidaan myöntää ainoastaan opiskelijalle. Hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka pitkällä hakijan opinnot ovat suhteessa valmistumiseen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkka: 1500 eur/kk Yliopistolta saatava harjoitteluraha on toivottava, mutta ei välttämätön. Mikäli osa palkasta katetaan yliopiston harjoittelurahalla, Akatemia maksaa harjoittelurahan ja harjoittelijan bruttopalkan (1500 eur/kk) välisen erotuksen.

Edut

Käytössämme on liukuva työaika, joka tarjoaa joustoa työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Työskentelemme toimitiloissamme Helsingin Hakaniemessä ja meillä on mahdollisuus laajaan etätyöhön.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Suomen Akatemian kirjaamo
Hakaniemenranta 6 (PL 131)
00531
Helsinki