Ajankohtaista

Tutkija (Tansanian bioturvahanke)

25.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=27-1063-2021

Viran/tehtävän kuvaus

Haemme tutkijaa Puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskukseen Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tehtävässä toimitaan tutkijana ja hankekoordinaattorina Tansanian bioturvahankkeessa. Hankkeeseen liittyy myös terveydensuojelun tutkimus- ja kehittämistyötä. Tansanian bioturvahanke ”Strengthening Health and Biosecurity in Tanzania by Biodetection Capacity Building -Phase II, on Ulkoministeriön rahoittama.

Tehtävään liittyy matkustamista koti- ja ulkomailla (ulkomaan matkoja n. 1-2 krt/vuosi).

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset:
– hakuajan päättymiseen mennessä suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– molempien kotimaisten kielten taito

Puolustusvoimien viran yleiset kelpoisuusvaatimukset:
– Suomen kansalaisuus ja yleiset nimitysperusteet
– tehtävien edellyttämä luotettavuus

Lisätietoja: https://puolustusvoimat.fi/kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tohtorin tutkintoa sekä laajaa kokemusta (bio-)lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Tehtävässä tarvitaan lisäksi hyvää kokonaisuuksien hallintaa, kykyä toimia kenttäolosuhteissa sekä kokemusta kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta.

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme koordinointi-, ongelmanratkaisu- ja organisointikykyä, vuorovaikutustaitoja, erinomaisia neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Myös hyvä kielellinen ulosanti on tärkeää.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää ammatillista englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista.

Luemme eduksi

Luemme eduksi Puolustusvoimien tuntemuksen sekä kokemuksen projektityöskentelystä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä, jonka lisäksi maksetaan työssä menestymiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Aloittavan henkilön kokonaispalkka vaativuusluokassa ESJA 14-15 on koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen 4 891,26 – 5 198,23 e/kk. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde.

Edut

Tarjoamme henkilöstöllemme monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– joustavia työaikamuotoja
– palvelussuhdeasuntoja
– liikuntamahdollisuuksia
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Nimityspäätös edellyttää nimitettävän suostumusta huumausainetestaukseen (Valtion virkamieslaki 8 b §). Testaus suoritetaan työhöntulotarkastuksen yhteydessä koeaikana.

Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa.

Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ Puolustusvoimissa? Tutustu monipuolisiin tehtäviimme uratarinoiden kautta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/uratarinat

Vanadis Customer Support Scientist

25.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.linkedin.com/jobs/view/2675113106/?alternateChannel=search&refId=yJRXj0jsG0rnN3hot8lH0A%3D%3D&trackingId=%2Bms2WFDxB0R50sBDdRfekA%3D%3D

Turku, Finland or Sollentuna, Sweden

The Customer Support Team consists of top professionals aiming to provide high-level technical support to our customers and field personnel globally. We are now looking to strengthen the team with another skilled professional, with focus on our NIPT system support. The position can be located either in Turku, Finland or Sollentuna Sweden.

Role Description

 • Provides advanced level technical and application support for PerkinElmer diagnostic products (instruments, kits and software) to customers and to the field sales personnel
 • Trains diagnostic technologies in theory and applications to customers and field sales personnel, and develops training materials
 • Performs hands-on work in the customer support laboratory and troubleshooting at customer sites
 • Global traveling

Role Requirements

 • Ph.D. or Master’s in Molecular Biology, Chemistry or Biochemistry
 • Knowledge on Genetics and hands-on experience with NIPT system preferred
 • Customer focused problem solver mindset, strong project and time management skills
 • Ability to work in a cross-functional environment
 • Excellent verbal, written, and presentation communication skills in English, other language skills are considered as an advantage
 • Willingness to travel up to 60 %
 • Be part of the Global remote on-call support team.
 • Eagerness to help customers, experience in customer service is considered as a great advantage
 • Excellent training skills or willingness to develop those
 • Flexibility and readiness to develop own skills constantly
 • Positive mindset
 • Ability to work under pressure and stress and maintain a cool and focused mentality on site.
 • Sense of urgency

What We Offer

 • Fascinating field of expertise
 • Excellent Development opportunities
 • Positive and inspiring workplace with great co-workers
 • Truly international working environment
 • Home office based possibility

PerkinElmer Turku Site is a drug free site and a medical examination for new employees includes a drug test.

Could this be your next step? If you feel you have the necessary skills and can see yourself as a part of our dedicated team of professionals, please apply via the link above by September 17th.

La­bo­ra­to­ry Coor­di­na­tor in Next Ge­ne­ra­tion Sequencing

25.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/laboratory-coordinator-in-next-generation-sequencing

The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki FIMM integrates molecular medicine research, technology centre and biobanking infrastructures under one roof, promoting translational research in grand challenge projects, specifically, the impact of genome information from the Finnish population in personalised health and medicine, individualised cancer medicine, and digital molecular medicine. FIMM is part of the Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine, composed of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) and the centres for molecular medicine in Norway, Sweden and Denmark, and the EU-LIFE Community.

FIMM is currently seeking

Laboratory Coordinator in Next Generation Sequencing

Description:
FIMM Tech Centre Sequencing Unit is a service laboratory providing tailored DNA and RNA analysis services for Finnish scientific community. Sequencing Unit has a long history for delivering Sanger and NGS sequencing services with state-of-the-art technologies. The unit supports research at University of Helsinki and functions as a national and international infrastructure platform for academic researchers.

We currently have an opening for a laboratory coordinator to support day-to-day operations and assay development. The primary activities of the position include, but are not limited to:
• Daily sample preparation workflows from isolated nucleic acids to next generation sequencing (NGS) libraries
• Scientific laboratory support for NGS projects
• Maintenance of laboratory and equipment
• Method and protocol development

The tasks include streamlining of internal processes such as ordering, managing inventories, experimental work and data management. The laboratory coordinator will work independently as well as closely in collaboration with researchers and staff in Sequencing unit and other units of FIMM Tech Centre.

Qualification and experience:
Candidates should have master’s degree or equivalent in biotechnology, biology, biochemistry, biomedical laboratory science, engineering, or a related discipline including proven experience at least in assay development and nucleic acid analysis techniques like DNA/RNA extraction and quality control. Previous experience on NGS will be highly valued. The successful candidate is expected to have excellent problem solving, troubleshooting, and analytical skills, and is able to work systematically. In addition, the candidate should be fluent in English, have good interpersonal and communication skills as well as a service-minded attitude.

Salary & contract:
The salary will commensurate with qualifications based on the university salary system. A contract will be offered initially for two years. Extension beyond this is possible depending on the availability of funding. A six-month trial period will be applied.

Application should be written in English and include a cover letter and CV with contact information for two referees as a single pdf file. Application should be sent before Sept 30th through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on the Apply link. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) please submit your applications through the SAP HR portal. The employment may begin as soon as possible or as agreed. For further information please visit our website at http://www.fimm.fi or contact Pirkko Mattila (pirkko.mattila@helsinki.fi).

Haku päät­tyy

30.09.2021 23:59 EEST

Vuorotteluvapaan sijaiseksi Immunoon

13.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.immunodiagnostic.fi/vuorotteluvapaan-sijaiseksi-immunoon/

Meillä on syksyllä tarvetta sinulle, joka olet innostunut laittamaan jalkasi oven väliin, kun rakennat tulevaisuuden työuraasi.

Sinulla on Immuno Diagnostic Oy:n liiketoimintaa ajatellen sopiva tausta esim. kliinisen mikrobiologian, elintarvikekemian, molekyylibiologian tai biokemian alueelta. Sopivan taustan lisäksi sijaisuus edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä innokkuutta ottaa vastaan uusia haasteita.

Hakijan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut TE-keskuksen kriteerit. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, modernit työkalut sekä mahdollisuuden oppia uutta. Mikäli tarpeemme sopii syksyn suunnitelmiisi, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@immunodiagnostic.fi. Lisätietoja antaa toimitusjohtajamme Tomi Virtanen (puh. +358-40 501 2055), kysymyksiä voi esittää myös rekry-sähköpostiin.

Otathan yhteyttä

Tomi Virtanen

Toimitusjohtaja tomi.virtanen@immunodiagnostic.fi

Tutkijatohtori, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

13.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011697&lang=fi&_ga=2.249624197.2057944849.1628844162-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Tutkijatohtoria, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

kolmen vuoden määräajaksi alkaen 1.10.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Tutkijatohtori työskentelee Suomen Akatemian ja Juho Vainion säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Polygeeninen riskisumma fyysisen aktivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa (GenActive)”. Tutkijatohtori työskentelee Suomalaisen kaksoskohortin aineistolla, joka sisältää genomi-, DNA-metylaatio- ja geeniekspressiodataa, elämäntapaseurantoja sekä kliinisiä rekisteri- ja kuolleisuustietoja. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa ja tehtävään valittava tutkija pääsee työskentelemään osana monitieteistä ja kansainvälistä ryhmää. Tutkimusryhmää johtaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää.

Työn painopisteenä on tutkia geeni-ympäristö-yhdysvaikutuksia kardiometabolisiin sairauksiin liittyen. Erityisesti selvitetään miten elintavat kuten esimerkiksi fyysinen aktiivisuus vaikuttavat geneettisen sairausriskin ilmenemiseen riippuen geneettisen riskin tasosta. Projektissa pyritään tunnistamaan sairastumista sääteleviä molekyylibiologisia mekanismeja ja reittejä. 

Tehtävän kuvaus

 • Genomi-, metylaatio-, geeniekspressiodatojen yhdistäminen ja/tai genomidatan yhdistäminen kaksosmallinnukseen
 • Tilastollinen mallinnus: kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmät, polygeeniset riskisummat, rakenneyhtälömallinnus genomidatalla,
 • Artikkelien kirjoittaminen geneettisen riskin, elämäntapatekijöiden ja sairauksien yhteyksistä
 • Seminaareihin ja ryhmäkokouksiin osallistuminen
 • Täydentävän rahoituksen hakemusten kirjoittaminen
 • Muut akatemisella tutkijanuralla meritoitumiseen liittyvät tehtävät kuten ohjaus, opetus, hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Mitä odotamme?

Hakijalta edellytetään:

 • Tohtorin tutkintoa tilastotieteessä, bioinformatiikassa, liikuntatieteissä, terveystieteissä, biologiassa, epidemiologiassa tai muulta soveltuvalta alalta.
 • Kokemusta tilastollisesta mallintamisesta tai bioinformatiikasta.
 • Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja ensimmäisenä kirjoittajana
 • Motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat tutkijan uralle

Eduksi katsotaan:

 • Kokemus genominlaajuisista analyyseistä ja ohjelmointitaidot
 • Kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmien ja -ohjelmien tuntemus
 • Laajojen genomi/terveysdatojen analysointikokemus
 • Kansainväliset ja kansalliset tutkimusverkostot
 • Opetus- ja ohjauskokemus sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta
 • Erinomainen englannin kielen taito

Tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtoreilla tulee olla tohtorin tutkinto suoritettuna ennen tehtävässä aloittamista. Tehtävissä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Saat mahdollisuuden työskennellä monitieteellisessä ja tieteellisesti kunnianhimoisessa ryhmässä, tuen akateemisella tutkijanuralla meritoitumiseen sekä mahdollisuuden työskennellä erinomaisilla aineistoilla (FinnGen https://www.finngen.fi ja Suomalainen kaksoskohortti https://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme ja verkostoidut alan huippututkijoiden kanssa. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan, kilpailukykyisen palkan ja kattavan työterveyshuollon.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3300 – 3600 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi. 

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä:

 1. Lyhyt hakemuskirje kertoen sopivuudesta tehtävään ja motivaatiosta
 2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, sisältäen myös ohjaus- ja opetuskokemuksen, kahden suosittelijan yhteystiedot sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomallin
 3. Julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
 4. Hakuun liittyvät todistusjäljennökset

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.9.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@jyu.fi)

Kotisivu: www.elinasillanpaa.fi

Product Marketing Manager – Structural Cell Biology

13.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/166882BR/Product-Marketing-Manager-Structural-Cell-Biology

The Mission:

You will be a part of the Life Science Business Unit (LSBU) within Material and Structure Analysis Division (MSD) of Thermo Fisher Scientific. The LSBU provides high-value Electron Microscopy workflow solutions for high resolution biological imaging, ranging from atomic resolution imaging of protein complexes to volume acquisition of cellular compartment structures.

The Job:

You will lead and drive product marketing for Structural Physiology. This segmented aims to attract cell biologists with a portfolio ranging from Large volume analysis to the powerful context of Cryo Tomography on whole cells and tissues. You will oversee product development (PMP) execution for products in Life Sciences from a marketing perspective interacting with the Product Development Team. Furthermore, you will contribute to building and executing a strong portfolio roadmap, built on market-focused strategy, deep understanding of product life cycles, and a broad business insight.

What will you do?

 • Work with other product managers and marketing managers to establish market requirement documents for structural physiology;
 • Develop value proposition, messaging and go-to-market strategies that resonate with the structural physiology segment, based on deep insight in and organizing around customers’ key scientific questions. Define innovative and creative ways to approach new market segments.
 • Build external networks e.g. in the context of collaborations: establish and manage technical collaborations with (KOL) customers, track milestones and report out on progress;
 • Build internal networks especially with R&D, NanoPort & field applications, marketing teams;
 • Drive improvement in product development processes and execution, identify and resolve roadblocks, apply PPI to monitor and continuously improve efficiency and effectiveness of strategy execution;
 • Provide support to sales and business development teams, support field escalations through coordinating technical expertise, providing an effective interface with R&D and engaging in technical and scientific discussions with customers.

Who we are looking for:

The successful candidate will possess the following combination of education and experience:

 • Typically, a university degree is required, and a PhD/MBA or other advanced degree is preferred, or a combination of education and experience that demonstrate the required skills;
 • Typically requires at least 5 years of experience in high-tech product management environment;
 • Customer oriented, with a proven ability to build consensus and get buy-in and participation from key stakeholders; strong verbal and written communication skills across all levels and an ability to communicate complex technical concepts to a variety of audiences; fluent in English;
 • Proven ability to interact with cross-functional and cross-cultural teams; great team player who thrives in a matrixed organization, is flexible and deals well with dynamic requirements;
 • Keen interest in commercial, marketing and business aspects;
 • Ability to create a vision for a product, translate it into strategy and execute a value-driven roadmap;
 • Ability to travel internationally (up to 30%), and in possession of a valid passport.

Yliopistonlehtori, molekyyli- ja solubiologia

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1101

ampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on avoinna molekyyli- ja solubiologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta tekee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja merkittävää opetusta bioteknologian, biolääketieteen tekniikan ja lääketieteen alueella. Näillä alueilla tiedekunta vastaa luonnontieteen ja tekniikan kandidaattien, filosofian maisterien, diplomi-insinöörien ja lääketieteen lisensiaattien perustutkintokoulutuksesta sekä näiden alojen tohtorikoulutuksesta. Henkilöstöä tiedekunnalla on yli 600, joista professoreja noin 70.

Haemme nyt vahvistusta luonnontieteen alan opetukseen erityisesti molekyylibiologian ja/tai solubiologian alueilla. Tehtävä edellyttää vahvaa näkemystä solu- ja molekyylitason ilmiöihin sekä kiinnostusta bioinformatiikan hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa.

Tehtävänkuvaus

Yliopistonlehtorin tehtävänä on 

 • antaa ja edistää alansa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön
 • ohjata opinnäytetöitä
 • harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä
 • seurata tieteen kehitystä alalla
 • osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alan kansainväliseen yhteistoimintaan.

Edellytykset

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa tohtorintutkintoa, aktiivista tutkimustoimintaa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää englannin ja suomen kielen taitoa.  

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otamme huomioon käytännöllisen perehtyneisyyden tehtäväalaan, opetuskokemuksen ja pedagogiset opinnot, taidon tuottaa opetusmateriaalia sekä muut opetustehtävissä saavutetut ansiot sekä tieteellisen työn tulokset.

Tarjoamme

Yliopistonlehtorin tehtävä on kahden vuoden määräaikaisuus ja työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 6-7.

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvä työterveyshuolto sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työnantajasivuiltamme.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy su 22.8.2021 klo 23:59.

Liitä hakemukseesi seuraavat dokumentit pdf-muodossa:

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vesa Hytönen, p. 040 190 1517, vesa.hytonen@tuni.fi.

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitokseen haetaan Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittava hakija palkataan joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävään hakijan kelpoisuuden ja ansioiden mukaan. Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista. Turun yliopistossa on juuri aloittanut Suomen Akatemian rahoittama InFLAMES-tutkimushanke, joka keskittyy immuunijärjestelmän tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

Keskeiset tehtävät

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävään sisältyvän opetuksen painoalueita ovat farmakologia, toksikologia, lääkekehitys ja lääketutkimus. Tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista suomen- ja englanninkielistä opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä tiedekunnan koulutusohjelmissa, erityisesti kansainvälisen Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences –maisteriohjelman Drug Discovery and Development -pääaineessa sekä muussa englanninkielisessä koulutuksessa. Tehtävään kuuluu myös opinnäytetöiden ohjausta sekä omaa tieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää jatkokoulutusta.

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja osallistuu tutkimus- ja opetustyön ohella myös laitoshallintoon liittyviin tehtäviin mukaan lukien toiminta yksiköiden sisäisissä vastuutehtävissä.

Edellytykset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä:

 • Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.
 • Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus lääkekehitykseen ja farmakologiaan liittyvästä tutkimus- ja opetuskokemuksesta, erityisesti moderneista in vivo ja in vitro farmakologisista ja toksikologisista tekniikoista ja tutkimusmalleista
 • yliopistopedagogiikan opinnot ja käytännön kokemus uusista opetusteknologioista
 • kokemus lääketeollisuudesta, kansainvälisestä koulutuksesta ja työympäristöstä sekä tutkimusalasta, joka sopii biolääketieteen laitoksen tutkimuksen painoalueisiin

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 4033,80 euroa kuukaudessa.
 • Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakeminen

 • Hakemukset tulee jättää viimeistään 26.8.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat (ID 11702) ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkintotodistus motivaatiokirje, akateeminen portfolio (Ohje akateemisen portfolion laatimiseen), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen@utu.fi, p. +358 29 450 3867

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR-asiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Tiedekerho-ohjaaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tiedekerho-ohjaaja-stse-13578764?utm_source=loimu&utm_medium=site

Etsimme tiedekerho-ohjaajia 4-12v. lasten tiedekerhoihin Mäntsälään, Hyvinkäälle, Keravalle, Kouvolaan, Mikkeliin, Riihimäelle ja Järvenpäähän.

Kerhoissa tutkitaan luontoa ja luonnonilmiöitä ja tehdään paljon kemian kokeita. Annamme käyttöösi materiaalit ja ohjeet ja perehdytämme tehtävään. Kyseessä on osa-aikatyö, joten työ sopii hyvin esim. opiskelijalle.
Odotamme, että olet luotettava, lasten kanssa hyvin toimeentuleva, täsmällinen ja rohkea. Koulutuksellasi ei ole niin väliä, kunhan ymmärrät luonnnontieteiden perusteita (olet pärjännyt koulussa luonnontieteissä hyvin) ja sinulla on halu työskennellä lasten parissa.

Jos kiinnostuksesi heräsi työtehtävää kohtaan, lähetä vapaamuotoinen hakemus meille viim. 15.8.2021

Yhteystiedot Karen-Anne Jomppanen, Puh: 0400414294, pikkututkijat@gmail.com

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Pro­tein Bioc­he­mi­stry and Struc­tu­ral Bio­lo­gy

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/postdoctoral-researcher-in-protein-biochemistry-and-structural-biology

The laboratory of Dr. Tommi Kajander at the Institute of Biotechnology, HiLIFE, University of Helsinki, Finland, is inviting applications for post-doctoral researcher in the area of protein biochemistry and structural biology in a joint project with Prof. Mart Saarma’s laboratory. We are seeking for dedicated and enthusiastic scientist to work on the structure and function of novel endoplasmic reticulum effector protein-receptor interactions in ER stress response regulation. Main targets are CDNF and MANF proteins and their interaction complexes in the ER.

The Institute of Biotechnology is a research institute at University of Helsinki, located in the Viikki science park. The institute harbors ~35 research groups and 250 researchers, and it operates at the highest international level. For more information on the Institute, please visit https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology.
The institute has excellent infrastructure for structural biology (X-ray, CryoEM, NMR) including the crystallography core facility run by the PI.

The post-doctoral applicants should hold PhD in biochemistry or a related field. Strong experience in protein biochemistry including cloning and mutagenesis and protein expression and purification, from various hosts and good communication skills in English are required. Knowledge and experience in structural biology and molecular biophysics techiques and cell culture is beneficial. This is an opportunity to work on high impact targets and obtain in depth technical skills in the research area. The position will provide excellent opportunities for collaborations, as this is a joint project in close collaboration with Prof. Mart Saarma’s group, with also potential international and national collaborations and visits to e.g. synchrotron sources in Europe (ESRF, DLS, MAXIV). An attitude to carry out ambitious research projects, good problem solving skills, goal-oriented mind-set and willingness to learn and apply new methodologies is highly appreciated. The working language of the laboratory is English; knowledge of Finnish is not a requirement.

The postdoctoral position is initially limited to 1 year, with a possibility of extension to three years. The salaries will be based on the University salary scheme (level 5) for teaching and research personnel composed of both task specific and personal performance component The position is available immediately or as agreed.

Application should include the following documents as a single pdf file (max 5 pages): CV (max 2 pages), list of publications, motivation letter (max 1 page) including a description of your research interests, and the names and contact details of at least two referees. Please submit your application, together with the required pdf attachment, through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on the ‘Apply for job’ button. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) should submit their applications through the SAP HR portal. For technical support regarding the recruitment system, please contact ‘rekrytointi@helsinki.fi’.

The deadline for the applications is 31st of August, 2021, or until suitable candidate have been found.

For informal inquiries, contact ‘tommi.kajander(at)helsinki.fi’
See also:
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/structural-biology-of-protein…
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/neurotrophic-factors-and-rege…

For technical support regarding the recruitment system, please contact rekrytointi@helsinki.fi.

Selected recent references related to project and the laboratory:
Kovaleva V, Yu LY, Ivanova L, Nam J, Eesmaa A, Kumpula EP, Huiskonen J, Lindholm P, Voutilainen M, Karelson M, Saarma M. MANF regulates unfolded protein response and neuronal survival through its ER-located receptor IRE1α bioRxiv 2020.09.22.307744

Eesmaa A, Yu LY, Göös H, Nõges K, Kovaleva V, Hellman M, Zimmermann R, Jung M, Permi P, Varjosalo M, Lindholm P, Saarma M. The cytoprotective protein MANF promotes neuronal survival independently from its role as a GRP78 cofactor. J Biol Chem. 2021 Jan 15;296:100295.

Lindahl M, Saarma M, Lindholm P. Unconventional neurotrophic factors CDNF and MANF: Structure, physiological functions and therapeutic potential. Neurobiol Dis. 2017 Jan;97(Pt B):90-102.